Sla navigatie over
Integraal Milieujaarverslag
  Helpteksten online IMJV-loket  
     
U bent hier: Helpteksten online IMJV-loket Deel Water

Helpteksten voor het deel 'Wateremissie'

Het deel 'Wateremissie' wordt bereikt via de knop 'Water' in de menubalk bovenaan het scherm. Het bestaat uit 13 schermen en is reeds ingevuld met 'vaste gegevens' die door de Vlaamse Milieumaatschappij werden gevalideerd.

Deze vaste gegevens per exploitatie bestaan uit:

  • een lijst van activiteiten die emissie naar water veroorzaken
  • de watergebruiken per activiteit
  • de lozingspunten
  • de apparatuur waterbehandeling 
  • de meetmethoden die gebruikt werden.

Daarnaast is er een lijst (specifiek per exploitatie) met verontreinigende stoffen waarvoor een emissie verwacht wordt (afgeleid uit metingen en aangifte van de voorgaande jaren).

In principe bestaat de aangifte voor het deel 'Wateremissie' uit het aanvullen van deze vaste gegevens en uit het aangeven van de watergebruiken, de kenmerken van de lozingen en de geloosde vrachten per lozingspunt.  Klik verder voor de helpteksten van elk scherm voor dit deel: