Sla navigatie over
Integraal Milieujaarverslag
  Helpteksten online IMJV-loket  
     
U bent hier: Helpteksten online IMJV-loket Algemene werking Indienen

Indienen

Helptekst: Indienen en handtekenen IMJV-dossier

Via dit scherm kan een 'gemachtigde' persoon het volledige IMJV-dossier indienen, dit wil zeggen: de delen op 'volledig' zetten (en opslaan) en ondertekenen. In de tabel krijgt u een overzicht van de delen van uw IMJV.

Wanneer uw IMJV enkel de delen Afval, Verwerkers en/of Grondstoffen bevat, dan hebt u vermoedelijk geen rollen ingesteld om uw IMJV in te dienen. U moet dan enkel de delen van uw IMJV op 'Volledig' zetten, opslaan en vervolgens ondertekenen.

Indien u rollen hebt ingesteld, dan kan de beheerder, de ondertekenaar en de milieucoördinator het IMJV ondertekenen (= indienen) wanneer de delen op 'volledig' staan. De beheerder kan de status 'volledig' terug afvinken. Hierdoor wordt het betreffende deel opnieuw 'geopend' en kunnen er weer wijzigingen aangebracht worden in dit deel. De knop van het deel zal opnieuw bovenaan in de menubalk verschijnen.

Enkel de beheerder, de ondertekenaar (indien gedefinieerd) of de milieucoördinator kunnen indienen (ondertekenen). Indien meer dan één persoon het IMJV moet ondertekenen, moeten deze gedefinieerd worden (als ondertekenaar of milieucoördinator).

Na het ondertekenen (bijvoorbeeld door de bedrijfsleider én de milieucoördinator) kunt u NIETS MEER WIJZIGEN aan het IMJV, u kunt enkel het hele dossier nog lezen (in PDF-formaat).


Wanneer alle delen van het IMJV als 'volledig' zijn aangeduid, verschijnt de knop 'Ondertekenen' onderaan het scherm. Indien er een beheerder/ondertekenaar én een milieucoördinator is gedefinieerd, ligt de volgorde van handtekenen vast:

  • eerste tekent de 'beheerder' of één of meerdere 'ondertekenaars' (naargelang er gedefinieerd zijn)
  • daarna tekent de milieucoördinator (als laatste) en deze kan opmerkingen geven over het betreffende IMJV (dit is voorzien in de wet). De eventuele opmerkingen van de milieucoördinator worden toegevoegd aan het deel 'Identificatie'.

Pas wanneer al deze personen ondertekend hebben, wordt het IMJV effectief 'ingediend'. U krijgt dan een formele bevestiging dat de overheid het ingediende IMJV heeft ontvangen. U kunt dit scherm desgewenst afdrukken via de knop 'Afdrukken'.

U kunt uw IMJV afdrukken of downloaden in het overzichtsscherm gedurende de periode dat het online IMJV-loket beschikbaar is. Dit is het enige scherm dat na het indienen van uw IMJV nog beschikbaar is.
Het bevestigingsscherm ziet er als volgt uit:Meer informatie: e-mail naar imjv@milieuinfo.be of bel naar 02/5531150.