Sla navigatie over
Integraal Milieujaarverslag
  Helpteksten online IMJV-loket  
     
U bent hier: Helpteksten online IMJV-loket Deel Lucht

Luchtemissie

helpteksten voor het deel Luchtemissie

Het deel 'Luchtemissies' wordt bereikt via de knop 'Lucht' in de menubalk bovenaan het scherm. Het bestaat in totaal uit 33 schermen en is reeds vooraf ingevuld met 'vaste gegevens' die door de betrokken instantie (Vlaamse Milieumaatschappij) werden gevalideerd en opgeladen voordat het online IMJV-loket operationeel werd.

Deze vaste gegevens bestaan uit een lijst van activiteiten die de exploitatie typeert (en die emissie naar lucht veroorzaken), de emissiepunten en de zuiveringsapparatuur. Deze vaste gegevens kunnen aangevuld worden of op 'niet van toepassing' geplaatst worden.

De aangeboden stof-verbruiken en emissies zijn deze van de vorige aangifte, en kunnen aangevuld of verwijderd worden.

De indicatie 'niet van toepassing' geeft aan dat de activiteit, het emissiepunt of het zuiveringsapparaat definitief buiten werking gesteld is. Als de activiteit, het emissiepunt of het zuiveringsapparaat tijdelijk buiten werking is blijft deze wel 'van toepassing' maar worden er geen emissies voor ingevoerd.

Klik verder voor de helpteksten van elk van de schermen voor dit deel: